เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง

ร่างกายทุกๆ คนต้องมีความดันโลหิต เพราะความดันโลหิตจะเป็น แรงผลักดันให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เพราะฉะนั้น ทุกคนควรจะเรียนรู้ ศึกษาเกี่ยวกับความดันโลหิต และรักษาให้ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งและตีบ

เมื่อหัวใจบีบตัวหัวใจจะบีบเลือดไปยังหลอดเลือดแดง ทำให้เกิดความดันโลหิตซึ่ง เกิดจากการบีบตัวของหัวใจ และแรงต้านทานของหลอดเลือด หัวใจคนเราเต้น 60-80 ครั้ง ความดันก็จะเพิ่มขณะที่หัวใจบีบตัว และลดลงขณะที่หัวใจคลายตัว ความดันโลหิตของคนเราไม่เท่ากันตลอดเวลาขึ้นอยู่กับท่า ความเครียด การออกกำลังกาย การนอนหลับ แต่ไม่ควรเกิน 140/90   ถ้าหากสูงกว่านี้แสดงว่า คุณอาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไตโรคอัมพาต โรคหัวใจเป็นโรคที่มีอัตราตายสูง ดังนั้นการป้องกันความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันอัตราการตายจากโรคหัวใจ และโรคอัมพาต โรคความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตของทุกท่านเนื่องจากไม่มี อาการเตือนดังนั้น การจะทราบว่าเป็นความดันโลหิตสูงจำเป็นต้องวัดความดันโลหิต

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตสูง

ในยุคสมัยนี้ผู้คนนิยมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหลายก่อนที่จะเกิดปัญหาด้านสุขภาพแบบชุดใหญ่ หลายคนอาจจะคิดอยากหาเครื่องมือวัดความดันโลหิตมาไว้ใช้เองที่บ้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็มีจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์ การ แพทย์บริเวณใกล้ๆ โรงพยาบาลหรือแม้แต่ร้านค้าออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เนท หากจะว่ากันด้วยเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องวัดความดันโลหิต  ก่อนซื้อต้องเข้าใจเรื่องพื้นฐานของการวัดความดันเสียก่อน ในปัจจุบันค่าการตรวจวัดความดันโลหิตบ้านเราใช้หลักของอเมริกา คือ

 • ถ้าความดันน้อยกว่า 120/80 ถือว่าปกติ ควรวัดซ้ำทุก 2 ปี
 • ถ้าความดัน 120-139/80-89 ถือว่าไม่เป็นโรค แต่เกือบๆ จึงควรวัดซ้ำทุก 1 ปี
 • ถ้าความดันมากกว่า 140/90 ถือว่าเป็นโรค ควรปรึกษาแพทย์และต้องวัดซ้ำภายใน 2 เดือน

ดังนั้น ถ้าเราไม่เป็นโรคความดันโลหิต  ก็ไม่จำเป็นต้องวัดบ่อยๆ จึงไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่อง

แต่หากเป็นโรคความดันโลหิตแล้ว ข้อดีของการมีเครื่องวัดความดันโลหิต คือ ทำให้เราใส่ใจความดันตัวเองและกินยาสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บางคนเวลาไปวัดความดันที่สถานพยาบาลความดันจะสูงเกินจริง (Whitecoat hypertension) ทำให้หลงรักษาผิดทาง แต่พอวัดที่บ้านกลับไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อย

ถ้าจะถามว่าแบบไหนดีจริงๆ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะข้อเท็จจริงความดันโลหิตเรา วัดทางอ้อม (ถ้าวัดทางตรงต้องแทงแท่งวัดเข้าไปในเส้นเลือด) และเดิมใช้เครื่องวัดปรอทเป็นหลัก วัดตรงตำแหน่งต้นแขนเหนือข้อพับ เพราะในท่ายืนหรือนั่งจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับหัวใจ ดังนั้น ข้อมูลการวิจัยเกือบทั้งหมดใช้การวัดเหนือข้อพับและที่สถานพยาบาลก็ใช้วิธีเดียวกัน หากเราใช้ต่างวิธีอาจได้ค่าที่ไม่เหมือนกันหรือไม่ควรนำค่ามาเปรียบเทียบกัน เพราะแม้แต่วัดที่เดียวกันหลายๆ ครั้ง แต่ละครั้งก็ไม่เท่ากัน ยิ่งคนละที่ยิ่งไปกันใหญ่วัดข้างขวามักจะสูงกว่าวัดข้างซ้ายเหล่านี้เป็นต้น

ดังนั้น โดยมาตรฐานแล้ว วัดที่เหนือข้อพับเป็นหลัก แต่เครื่องวัดที่ข้อมือก็พยายามเทียบให้ได้ค่าใกล้เคียง แต่ก็ยังไม่นับเป็นมาตรฐานและที่สำคัญถึงวัดที่ข้อมือ เวลาวัดก็ควรวางข้อมือให้อยู่ในระดับใกล้เคียงหัวใจด้วยเช่นกัน

เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจ H007 รัดต้นแขน

Incoming search terms:

 • ประโยชน์ของเครื่องวัดความดัน
 • เครื่องวัดความดันโลหิต คือ
 • เครื่องวัดหัวใจ
 • เครื่องวัดความดันแบบรัดข้อมือ
 • ประโยชน์ของเครื่องวัดความดันโลหิต
 • การอ่านเครื่องวัดความดัน
 • การอ่านค่าความดันโลหิต
 • การอ่านค่าความดัน
 • หลักการของเครื่องวัดความดัน
 • ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????