เครื่องวัดความดันโลหิต แบบรัดต้นแขน Archive

BPS011 เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดความดันชนิดพันที่แขน Yuyue Electronic Blood Pressure Monitor YE610A

BPS007 : เครื่องวัดความดันโลหิต แบบรัดต้นแขน Digital Automatic arm Blood Pressure monitor heart beat meter

BPS009 : เครื่องวัดความดันโลหิต แบบรัดต้นแขน Eikon Digital – Blood Pressure HD 200A (H026)

H023 : เครื่องวัดความดันโลหิต แบบรัดต้นแขน สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด Blood Pressure Monitor CONTEC08A Digital