เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ Archive

AGS001 เครื่องช่วยฟังเสียงทารก เครื่องช่วยฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์

AGS002 เครื่องช่วยฟังเสียงทารก เครื่องช่วยฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ Angel sound Fetal Heart Detector