เครื่องฟอกอากาศ Archive

APT007 ไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ Bios Life Air ประสิทธิภาพสูงจากอเมริกา สำหรับเครื่อง Bios Life Home

APT003 เครื่องฟอกอากาศ เครื่องสร้างอากาศบริสุทธิ์ เครื่องผลิตอากาศบริสุทธิ์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 22 ตร.ม. (5 รอบต่อชม.)ฟอกได้ 99.97% กำจัดเชื้อโรคทุกชนิดได้จริง 100% De-aerator HEPASilent 203

APT005 เครื่องฟอกอากาศ ฟอกอากาศภายในบ้าน ขนาดพื้นที่ใช้สอย65 ตร.ม. (5 รอบต่อชม.)ฟอกได้ 99.97% กำจัดเชื้อโรคทุกชนิดได้จริง 100% De-aerator HEPASilent 650E

APT004 เครื่องฟอกอากาศ เครื่องผลิตอากาศบริสุทธิ์ เครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน ขนาดพื้นที่ใช้สอย 34 ตร.ม. (5 รอบต่อชม.)ฟอกได้ 99.97% กำจัดเชื้อโรคทุกชนิดได้จริง 100% De-aerator HEPASilent 405E