เครื่องตรวจเบาหวาน Archive

BGT015 SOFT 100 เข็มเจาะ หัวเข็มเจาะเลือดสเตอริไลซ์ขนาด28 กรัม ใช้สำหรับตรวจน้ำตาลในเลือด บรรจุ 100 เข็ม

BGT013 แถบตรวจน้ำตาลในเลือด แผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง EasyMax Blood Glucose Test Strips 1กล่องบรรจุ 2 ขวดละ 25 แผ่น